+90 0505 274 39 40

+90 0532 509 07 81

Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Haberler

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımında Yeni Dönem : Destek Yönetim Sistemi(DYS)

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

 • Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR ?

            SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’ nın yatırımcılara destek amacı ile verdiği bir belgedir. Belgenin amacı yatırımcıların, yatırım yolunda yüklendikleri çeşitli maliyetlerden belirli oranlarda muaf tutulmalarıdır. Belgenin hibe şeklinde nakit bir desteği olmamakla birlikte; devlet belirli oranlarda alacaklarından vazgeçerek yatırımın en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

BELGE SÜRESİ

Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 3 yıldır. Belge süresi içerisinde yatırımın tamamlanamaması durumunda, belge süresinin yarısı kadar daha ek süre alma hakkı vardır.

YATIRIM YERİ VE ASGARİ KAPASİTE/YATIRIM HARCAMASI ŞARTI

Türkiye, illerin sosyoekonomik gelişmişlikleri dikkate alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. ŞANLIURFA İli 6.bölgede yer almakta olup, Teşvik Belgesi alımı için asgari 500.000 TL lik yatırım harcamasının öngörülmesi ve yatırım tamamlandığında da bu tutarın aşılmış olması gerekmektedir.

500.000 -TL altındaki yatırım harcamaları için teşvik belgesi düzenlenmemektedir.

BELGE KAPSAMINDA FAYDALANABİLECEĞİNİZ DESTEKLER

 1. KDV Muafiyeti:Yatırımınız için yurt içi piyasadan satın alınacak tüm makine ve teçhizatlar için KDV ödemezsiniz. Faturalarınız KDV’ siz kesilir.
 2. Gümrük Muafiyeti:Yatırımınız kapsamında yurt dışından ithal edilecek tüm makine ve teçhizatlar için gümrükte ödemeniz gereken vergilerden (Gümrük Vergisi + KDV) muaf tutulursunuz.
 3. Vergi İndirimi: : Her yıl ödemeniz gereken kurumlar veya gelir vergisini % 50 yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar hep % 90 indirimli ödersiniz.

(Örneğin, 1.000.000.TL lik bir yatırımda, her yıl ödeyeceğiniz % 90 indirimli kurumlar vergisi toplamı
500.000 TL (1.000.000TL x %50 = 500.000.TL) oluncaya kadar vergi indirimi desteğinden yararlanabilirsiniz. 500.000 TL ye ulaşılınca vergi indirimi desteği sona erer ve vergilerinizi normal ödemeniz gereken hali ile ödersiniz.)

 1. SGK İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında istihdam edilecek tüm personellerin sigortalarının Asgari ücret üzerinden hesaplanan İşveren Hissesi Payı,  10 yılboyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. ***Sigorta desteğinden yararlanılabilmesi için teşvik belgenizin kapatılması gereklidir.
 2. Sigorta Primi Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek tüm personelleriniz için Asgari ücret üzerinden hesaplanan İşçi Hissesi Payından 10 yıl boyunca muafiyet sağlarsınız. Çalışanlarınızın işçi hissesi payı Bakanlığın bütçesinden karşılanır.
 3. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek tüm personelleriniz için Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajından 10 yıl boyunca muafiyet sağlarsınız. Çalışanlarınızın gelir vergisi stopajı Bakanlığın bütçesinden karşılanır.
 4. Faiz Desteği: Bakanlığın protokol imzaladığı tüm bankalarda kullanılacak olan asgari 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde, TL cinsi kredilerde 7 puan, Döviz cinsi kredilerde ise 2 puanfaiz desteği/indirimi sağlanacaktır. Faydalanacağınız faiz desteği tutarı 1.800.000 TL ile sınırlı olacaktır.
 5. Arsa Tahsisi: İl Milli Emlak Müdürlüğü’ ne müracaat ederek arsa tahsisi talebinde bulunabilir, şayet yatırımınız için uygun Hazine Arazisi varsa arsa tahsisi desteğinden yararlanabilirsiniz.
 6. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla, bu yatırımcılara hizmet sunanlar veya makine satışı yapan firmalar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemlere damga vergisi istisnası ve harç istisnası sağlanmaktadır.
 7. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 5 inci maddesine eklenen (g) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 8. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 15 inci maddesine eklenen (e) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 9. Belediye Gelirleri Kanunu’nun İstisnalar başlıklı ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması sağlanmaktadır.
 10. Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelere ödenmesi gereken parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcından muaf olursunuz.
 11. 2019 yılı içinde yapılacak bina inşaat harcamalarında KDV iadesi desteğinden yararlanabilirsiniz. (İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN GEÇERLİDİR) (Su Isıtıcısı Yatırımı İçin)

KARDEMİR'de ISO 27001 çalışmalarında sona yaklaşıldı.

 KARDEMİR HADDECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nde ISO 27001 dokumantasyon ve eğitim çalışmaları bilgi işlem, ihracat ve insan kaynakları bölümlerinin yoğun katılım ve desteğiyle devam etmektedir. Yapılan yatırım ve denetlemeler sonunda belgelendirme için tüm hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 

İHRACATTA ISO 27001 VE 9001 BELGELERİNİN ÖNEMİ

Sizin gibi ihracat yapan büyük firmalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve 46 ülkede uygulanan, ihracatçı şirketlere kendi iş yerlerinde gümrükleme imkanı sağlayan, \\\" Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü\\\" konusu. Bu imkan sayesinde firmalar kendi iş yerlerinde gümrükleme işlemlerini yapabilecekler.

Bunun yanı sıra;
-Eksik Belge ile beyan yapma uygulaması 
-Kısmi teminat uygulaması 
-Götürü teminat uygulaması 
-Onaylanmış ihracatçı yetkisi uygulaması 
-İzinli gönderici izni 
-Emniyet/güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni gibi kolaylıklar sağlamaktadır. 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda firmalardan ISO 9001:2008 ve ISO 27001 :2005 AKREDİTE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi istenmektedir. 
ISO 9001:2008 ve ISO 27001:2005 belgesi alımı esnasında İhracatçı Birliklerinden de(üye iseniz) % 50 oranında destek alacaksınız.

CARMEUSE GROUP'taki KİMTAŞ'da Torbalı'da eğitimler verildi, 25-26 Nisan Bartın'da eğitimlere devam edilecektir.

Yüksek kalitede kireç ve türevlerini üreten KİMTAŞ\'ta Bergama, Bartın, Muğla, Pınarhisar ve Bartın'da konuşlanmış tesislerinde ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 VE OHSAS 18001:2007 Bütünleşik yönetim sistem çalışmaları devam etmektedir.Torbalı tesislerinde verilen eğitimelerin ardından grubun vizyonuna katkı sağlanmış bulunmaktadır.25-26 Nisan 2013 Bratın'daki tesislerinde eğitimer verilecektir.SUANPAN MENTAL ARİTMETİK KALİTESİNİ BELGELENDİRDİ

SUANPAN Eğitim kalitesi dünyaya yayılıyor, eğitim kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirdi, çalışmalar tüm şubelerde devam etmektedir.DEON Danışmanlık uzmanlarının eğitim çalışmaları ile dokumantasyon ve toplam kalite eğitimleri merkez ofis İstanbul Bahçeşehir'de tamamlanmış ve başarılı geçen denetimin ardından belge almaya hak kazanmıştır.Yapılan pilot uygulama tüm şubelerde devam etmektedir.

GÖKÇEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. ISO 9001:2008 KALİTE VE OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİNİ ALDI

Gökçen Çelik Konstrüksiyon 8 aylık çalışma sonunda beyaz yakalı ve mavi yakalıların almış olduğu bir dizi eğitimler sonunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesini geçirilen denetimler sonunda başarıyla almıştır.Yapılan çalışmaların katma değeri firma içinde çok kısa sürede hissedilmiş ve tüm çalışanlar tarafından sisteme hakimiyet sağlanmıştır.

OSMANLI TEL- MANİSA KALKINMA AJANSI PROJESİNDE SONA YAKLAŞTI

Osmanlı Tel Çivi . Metal San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., TR33 Bölgesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından açılan proje çağrısı sonucu desteklenen "KALİTEMİZİ ZAFER'DEN ZAFER'E TAŞIYORUZ" başlıklı projesi sona yaklaştı.Proje sonunda Osmanlı Tel Spektrometre ve çekme cihazından oluşan modern bir laboratura kavuşarak, ürün kalitesini sürekli ölçerek müşteri beklentilerini üst düzeyde karşılama kabileyetine kavuşmuştur.Proje hazırlama desteği DEON uzmanları tarafından verilen Osmanlı Tel, Çivi ve Metal, gelişimini sürdürmeye DEON ile devam etmektedir.

ISO 19011 STANDARTI REVİZE OLDU

ISO 19011 Standardı; tetkik programlarının yönetilmesi, yönetim sistemlerinin iç ve dış tetkiklerinin yapılması ile tetkikçilerin yeterlilik ve değerlendirmesi hakkında kılavuzluk bilgilerini veren standarttır.

Son revizyonu; 31.01.2012 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 19011:2011 kapsamında, sadece ISO 9001 (kalite) ve ISO 14001 (çevre) standartlara uygulanan, 2002’de yayımlanan standardın ilk baskısı ile karşılaştırıldığında; yönetim sistemleri denetim kılavuzları mevcut düşünceyi ve çoklu yönetim sistem standartları denetiminin karmaşıklığını yansıtacak şekilde genişletilmiştir.

Yeni standarttaki revizyonların özeti ISO (International Organization for Standardization ) web sitesinde yayınlanmıştır.

http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1492

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı için Teknik Yardım Hizmeti başlıyor.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı için Teknik Yardım Hizmeti başlıyor.Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı 17 Aralık 2012 tarihinde ilan edilmiş olup, programa başvurmak için son tarih 1 Mart 2013 saat 17.00 olarak belirlenmiştir. İZKA, mali destek programından yararlanması hedeflenen kesimlerden yüksek sayıda, nitelikli ve kaliteli başvuru olmasını amaçlamaktadır.